ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Πλοηγός Δεξιοτήτων στην Κοζάνη Δυτικής Μακεδονίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001146» Υποέργο 1 «Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Καθοδήγησης και Υποστήριξης, Κατάρτισης και Πιστοποίησης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης»

 
 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΟΖΑΝΗ

 

400 ώρες κατάρτιση

200 ώρες πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα

6 ατομικές και 2 ομαδικές συνεδρίες Συμβουλευτικής

Πιστοποίηση

 

3.000€ Εκπαιδευτικό επίδομα

>

Η παρούσα πράξη είναι ανοικτή σε όλους τους Ανέργους (με ενεργή κάρτα ανεργίας από την ΔΥΠΑ) στην περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Τελευταία Νέα

July 10, 2024

Πρόσκληση Επιχειρήσεων για την παροχή πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο της πράξης  «Πλοηγός Δεξιοτήτων στην Κοζάνη Δυτικής Μακεδονίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001146

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 «Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Καθοδήγησης και Υποστήριξης, Κατάρτισης και Πιστοποίησης στην Περιφέρεια […]
March 21, 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 01/2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Βάσει του υπ’ αριθμ. 449/20-03-2024 πρακτικού συνεδριάσεως ΔΣ του Επιμελητηρίου Κοζάνης και κατόπιν ολοκλήρωσης της εξέτασης από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων, των ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά […]
March 4, 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 01/2024 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Κατόπιν ολοκλήρωσης της αξιολόγησης και βαθμολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 1/2024 Το επιμελητήριο Κοζάνης προβαίνει στη συγκρότηση Προσωρινών Πινάκων (κατά φθίνουσα σειρά […]